Ångeföretag investerar för 8,6 miljoner

Länsstyrelsen beslutade i dag om ett regionalt investeringsstöd till Elkapsling AB i Alby.

kommentarer