”Arbetslivet går stick i stäv med människans natur”

Fler människor känner stress på sin arbetsplats och kostnaderna för psykisk ohälsa skenar. Trots mycket forskning på området lyckas vi inte vända trenden. Därför måste vi istället ge oss själva och andra utrymme till att kunna vara människor på våra arbetsplatser, skriver psykologen Anders Rydell.

Läs mer…

kommentarer