Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i vårbudgeten 2018

Alla som kan jobba ska jobba. Fler ska lära sig svenska snabbare och fler som behöver utbildning för att komma i jobb ska ta steget till studier. I vårändringsbudgeten för 2018 satsar regeringen därför på att stärka vägarna till arbete för fler. Regeringen tillför även ökade resurser till förebyggande insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet, regionala skyddsombud, samt sommarjobb för fler ungdomar.

Läs mer här: Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i vårbudgeten 2018

kommentarer