Bankens tips: Köp Holmen och sälj SCA

Kursutvecklingen för Holmen och SCA, som båda har stora skogsinnehav, har det senaste året gått isär på ett sätt som ger stor uppsida i Holmen relativt SCA.

Läs mer här: Bankens tips: Köp Holmen och sälj SCA

kommentarer