Bättre stöd till svensk biogas

Biogas spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt Sverige. För att stötta svenskproducerad biogas föreslår regeringen i Vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av biogas utökas med 270 miljoner kronor under innevarande år. Vårändringsbudgeten för 2018 är en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Läs mer här: Bättre stöd till svensk biogas

kommentarer