Bekämpa gränsöverskridande brottslighet

EU kommer inte att klara av att komma till rätta med gränsöverskridande organiserad brottslighet. 

kommentarer