Beslut i dag: Sjukhus-huliganer ska avvisas

Sjukhushuliganer ska lättare kunna avvisas. 

Det beslutar riksdagen i eftermiddag och uppmanar regeringen att göra en översyn för att stärka tryggheten för patienter och personal på sjukhus. 

På senare år har våldet mot sjukvårdspersonal blivit allt vanligare. 

Orsaken är den eskalerande gängkriminaliteten och de många skottlossningarna. Sjukhusanställda, framför allt de på akutmottagningarna, vittnar om att de hotas, trakasseras, och att de till och med tvingas dölja sina namnskyltar. 

Enligt Vårdförbundet har oron och rädslan för att bli allvarligt skadad tilltagit bland personalen. Detta till följd av att tillgången till vapen har ökat.

I en enkät av Läkarförbundet i höstas förklarade var fjärde av de 782 läkare som svarat, att de utsatts för hot och våld under det senaste året.

Riksdagen beslutade om skärpta straff

Så sent som förra veckan beslutade riksdagen om skärpta straff för våld mot personal inom hälso- och sjukvården och andra vitala samhällsfunktioner.

En motion från flera KD-ledamöter behandlas i eftermiddag och riksdagen väntas då fatta beslut om ett nytt så kallat tillkännagivande som rör sjukhuspersonal. 

I motionen skriver KD:s rättspolitiska talesperson Andreas Carlson och flera av hans partikamrater: 

”Det är en sak att ha en besvärlig patient och en helt annan att hantera stora grupper med människor som antingen vill skada en patient eller personalen. Därför behövs fler åtgärder som stärker tryggheten för patienter och personal samt att polisen har förutsättningar att förhindra ordningsstörningar.”

Ett enigt justitieutskott uppmanar i dag regeringen att göra ”en översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas”.

Justitieutskottet skriver

”Obehöriga som tar sig in på sjukhus, stör ordningen, hotar personal och försvårar vård måste t.ex. lättare kunna  avvisas från platsen.”

Justitieminister Morgan Johansson kommenterade tidigare i år hoten och våldet som drabbar vårdpersonal: 

– Det är naturligtvis helt oacceptabelt, och här måste polisen sätta hårt mot hårt mot de som beter sig på det viset.

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/beslut-i-dag-sjukhus-huliganer-ska-avvisas-/

kommentarer