Hem / Nyheter / Biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Kontrollstation 2016

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Kontrollstation 2016

Miljömålen ska nås. Detta är en gemensam uppgift för hela regeringen. Genomförande av nödvändiga insatser måste fortsatt integreras i de politikområden och utgiftsområden där drivkrafterna och lösningarna på miljöproblemen finns. Miljömålen är en viktig utgångspunkt i det nationella genomförandet av Agenda 2030.

Regeringen redovisar resultatet av kontrollstation 2016 om etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringen redogör för de insatser som har vidtagits för att nå etappmålen och utvärderar insatserna.

Läs mer här: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Kontrollstation 2016

kommentarer

Titta också

Hittade pistol på restaurangtoalett

… Läs mer här: Hittade pistol på restaurangtoalett kommentarer