Bonnier tappar en av få toppkvinnor

Bonnier tappar ett av få kvinnliga toppnamn när Sara Öhrvall lämnar styrelserna för Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressen. 

Samtidigt tvingar koncernens vd, Tomas Franzén, alla bolag att prioritera jämställdhet i vårens strategiarbete.

Senast 2020 ska Bonnier AB ha jämn könsfördelning på alla ledande nivåer. 

– Det är en överlevnadsfråga, säger Sara Öhrvall. 

Nu blossar debatten om mediebranschens jämställdhetsproblem upp igen. Samtidigt som publicistorganisationen Utgivarnas tidigare ordförande Sofia Wadensjö Karén ersätts av TV4:s programdirektör, Viveka Hansson, har Bonnier AB fått än större problem med jämställdheten. 

I en artikelserie i februari tidigare i år granskade Expressen den mansdominerade mediebranschen. En undersökning gjord av Nordicom, vid Göteborgs universitet, visade att ledningarna för världens 100 största internationella medieföretagen domineras av män – och i Norden var resultatet inget bättre. Schibsted Media Group, som i Sverige leds av Raoul Grünthal, hade en styrelse som samlade bara 40 procent kvinnor och för konkurrenten Bonnier AB var siffran än sämre på 30 procent. 

I Bonniers styrelse sitter tio ledamöter men bara tre av dem, 30 procent, är kvinnor. Ännu dystrare siffror går att finna i ledningsgruppen där kvinnor utgör bara två, 18 procent, av de elva platserna. Koncernen har enbart fyra kvinnor på höga operativa positioner: Ulrika Saxon och Anki Ahrnell i ledningsgruppen, Lotta Edling, chefredaktör Dagens industri och Pia Rehnquist, chefredaktör Sydsvenskan. Siffrorna ligger under den gräns på 40 procent kvinnor som regeringen definierar som en jämställd bolagsstyrelse i den målsättningen de antog i fjol. 

Samtidigt tappar nu flera styrelser inom Bonnier ett av sina få kvinnliga toppnamn. 

Sara Öhrvall.Foto: YLWA YNGVESSON

”Det känns oerhört tråkigt”

Sara Öhrvall har jobbat inom Bonnier – bland annat som chef för Bonnier Research & Development – i 20 år men lämnar nu styrelserna för Dagens Nyheter, Dagens industri och Expressen. 

Hennes avhopp innebär att styrelsen i koncernens tidning Dagens industri har 20 procent kvinnor. Samma siffra gäller för Dagens Nyheter medan Expressens styrelse numera består av 17 procent kvinnor. TV4:s styrelse, som Sara Öhrvall inte har suttit i men som ägs av Bonnier, har 33 procent kvinnor.

Men Sara Öhrvall kommer att ha en fot kvar inom Bonnier AB och fortsätter att sitta med i Bonnier Books styrelse. 

– Jag har fått ett jobberbjudande som var för attraktivt för att säga nej till. När jag gjorde det så blev det tydligt att ett antal av mina nuvarande roller inte gick att kombinera. Det känns oerhört tråkigt att lämna tidningarnas styrelser då det handlar om spännande och viktiga frågor, säger hon. 

Sara Öhrvall lämnar därmed också styrelsen i Investor och rollen som krönikör i Dagens industri. Men i nuläget är hon kortfattad om sitt nya uppdrag. 

– Jag kan bara säga att det är ett operativt uppdrag i ett större bolag, säger hon. 

”Finns onekligen mer att göra”

Sara Öhrvall säger att mediebranschen har kommit långt i jämställdhetsfrågan när det gäller själva medieprodukten i form av vilka som intervjuas och vilka som ges utrymme. 

Men man har inte kommit lika långt när det gäller organisationen.

– Där finns det onekligen mer att göra, annars hade vi haft jämställda ledningsgrupper och styrelser. Tomas Franzén har sagt att man ska ha jämn könsfördelning innan 2020 och det är positivt att göra den typen av uttalanden. Om du ska driva jämställdhet så måste ledningen var engagerad och ha tydligt uttalade mål, säger hon.  

Sara Öhrvall är hoppfull när hon blickar in i framtiden och lyfter fram flera av de förebilder som mediebolag har att se upp till: Sveriges Television, Sveriges radio och Filminstitutet. Mediebranschen är också en bransch med flera starka kvinnliga ledare, såsom Lotta Edling och Hanna Stjärne, menar hon. 

 – Det handlar om att ta till vara på kompetens. Flera studier visar att om du har helt mansdominerade företag så presterar de inte bara medelmåttigt, utan betydligt sämre, säger hon och fortsätter: 

– De flesta på universiteten är kvinnor och framtidens talanger kommer välja bolag som är jämställda och där en kvinna kan göra karriär. Det är en överlevnadsfråga. Företag som lyckas och hamna där snabbare kommer ha en betydligt bättre position.  

Jämställdheten inom Bonnier AB

• Familjeägda koncernen Bonnier AB, som bland annat äger Expressen, Dagens Nyheter, Dagens industri och TV4, har 30 procent kvinnor i sin styrelse. Tre av tio styrelseledamöter är kvinnor.

• I ledningsgruppen för Bonnier AB är två av elva personer kvinnor, vilket motsvarar 18 procent.

• Styrelsen i koncernens affärstidning Dagens industri – där Lotta Edling är chefredaktör – har 20 procent kvinnor.

• Koncernkollegerna Dagens Nyheter och TV4 har 20 procent respektive 33 procent kvinnor i sin styrelse. TV4:s ledningsgrupp består av 60 procent kvinnor, sex av tio personer, och övergripande Bonnier Broadcastings företagsledning av 44 procent, fyra av nio personer.

• I Expressens styrelse sitter 17 procent kvinnor och i redaktionsledningen 67 procent.

Målet: Jämn könsfördelning 2020

Bonnier AB meddelade i sin årsberättelse i april att de vidtar åtgärder för att råda bot på jämställdhetsproblemen inom koncernen. 

Vd Tomas Franzén berättade då att alla bolag i årets strategiarbeten ska ha med jämställdhetsperspektiv. Målet är att 2020 ha en jämn könsfördelning på alla ledande nivåer. 

”Och här finns ett jobb att göra. Ett ansvar som såklart ytterst är mitt”, skriver Tomas Franzén i årsberättelsen. 

För att nå målet och säkerställa att ingen missgynnas baserat på ovidkommande kriterier ser Bonnier över framför allt två områden i rekryteringsprocessen. 

”Bland annat genom att vi ser till att vi alltid har både kvinnor och män som kandidater vid rekrytering till toppositioner, och att vi aldrig har rekryteringsgrupper som består enbart av endera män eller kvinnor”, skriver Tomas Franzén i årsberättelsen. 

Bonnier AB:s vd Tomas Franzén skriver i ett mejl att han gärna hade sett att Sara Öhrvall hade stannat kvar på sina uppdrag. Han är fortfarande hoppfull om Bonnier AB:s framtid när det gäller jämställdhetsfrågan. 

”Även om Sara nu lämnar ett antal styrelseplatser på grund av sitt nya jobb så är jag övertygad om att andelen kvinnor i våra styrelser kommer att öka, inte minska, som resultat av ett pågående arbete som kommer att få genomslag under 2018”, skriver han. 

Vd:n kallar könsfördelningen för ”skev” men anser att Bonnier har en bra grund att stå på för att nå de uppsatta målen till 2020. Han pekar bland annat på att 40 procent av bolagen inom Bonnier har jämn könsfördelning i ledningsgruppen och att andelen kvinnor i bolagens ledningsgrupper är 40 procent. 

Tomas Franzén, vd Bonnier AB.Foto: Pressbild

Sätter mål och följer upp

Han berättar att han från centralt håll bidrar med att ”sätta mål, mäta och följa upp det arbete som görs ute i bolagen”. 

”Men den viktigaste delen av förändringsarbetet måste framför allt ske ute i bolagen, utifrån varje verksamhets specifika förutsättningar”, skriver han i ett mejl. 

Bonnier AB:s vd skriver vidare: 

”Frågan om jämställdhet är naturligtvis principiellt viktig för att alla medarbetare ska ha rättvisa förutsättningar, men också som framgångsfaktor för oss som företag”. 

Victoria Svanberg är styrelseledamot i NWT AB som bland annat äger Nya Wermlands-Tidningen och sedan september förra året är hon vice ordförande i Tidningsutgivarna. Hon menar att flera branscher kan bli bättre ur ett jämställdhetsperspektiv, men tror inte att mediebranschen är sämre än någon annan. 

”Jämställdhet är inte bara kön, det handlar om ålder, kultur, bakgrund. Syftet med ökad jämställdhet måste vara att nå ökad mångfald att få frågor och utmaningar belysta från olika perspektiv”, skriver hon i ett mejl. 

Victoria Svanberg trycker på vikten av att ha jämställdhetsarbete integrerat i verksamheten för att inte riskera att det blir ett sidoprojekt. 

”Vi behöver hela tiden arbeta på att bli ännu bättre. Det handlar väl om att eftersträva en balans mellan kvinnor och män, unga och äldre liksom individer med olika bakgrund – vilket behövs för att vara konkurrenskraftig i en mer komplex värld”, skriver hon.

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/bonnier-tappar-en-av-fa-toppkvinnor-/

kommentarer