Bostadsköparna får oftare hjälp med lånet

Mer än varannan bostadsköpare har under de senaste tre åren inte klarat av att finansiera köpet på egen hand, enligt SBAB.

Högre bostadspriser och stramare lånevillkor har gjort att allt fler tar hjälp av anhöriga nu än efter 90-talskrisen, enligt en undersökning från SBAB.

kommentarer