BUP Stockholm får minskade resurser nästa år

By Amanda Lindström Stockholms läns landsting beställer mindre vård från barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm nästa år. Orsaken är personalbrist. – Under tre år har BUP inte kunnat erbjuda den vård som vi har beställt, säger Jessica Ericsson (L), ordförande i beredningen för folkhälsa och psykiatri.

Läs mer här: BUP Stockholm får minskade resurser nästa år

kommentarer