Hem / Hälsa

Hälsa

Spridning av VRE mellan sjukhus

Sjukhus i Stockholm, Sörmland, Västerbotten och Örebro har drabbats av smittspridning med resistenta tarmbakterier, vankomycinresistenta enterokocker (VRE). Landstingen arbetar intensivt med att stoppa utbrotten. … Läs mer här: Spridning av VRE mellan sjukhus

Läs mer »

EMA granskar risk för feldosering med metotrexat

By Läkemedelsverket Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av risken för feldosering med läkemedel som innehåller metotrexat, som används för att behandla cancer och vissa typer av inflammatoriska tillstånd. Granskningen inleds efter fortsatta rapporter om överdosering. … Läs mer här: EMA granskar risk för feldosering med metotrexat

Läs mer »

Hur påverkas hälso- och sjukvården av att IDMP införs?

By Läkemedelsverket För att förbättra informationskvaliteten, möjliggöra globalt utbyte av läkemedelsinformation och främja patientsäkerheten införs en ny standard för informationsstruktur som kallas Identification of Medicinal Products (IDMP). Läkemedelsverket kommer som en följd av detta göra förändringar av sitt interna produktregister för läkemedelsinformation. … Läs mer här: Hur påverkas hälso- och sjukvården av att IDMP införs?

Läs mer »

Fler fall av TBE 2017 än någonsin tidigare

År 2017 anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än något tidigare år, visar Folkhälsomyndighetens sammanställning. Det är nu hög tid för personer som vistas i riskområden att ta ställning till vaccination mot TBE enligt rekommendationerna från landstingens smittskyddsenheter. … Läs mer här: Fler fall av TBE 2017 än någonsin tidigare

Läs mer »

CBD-produkter ska följa läkemedelslagen

By Läkemedelsverket Produkter som innehåller cannabidiol (CBD) är läkemedel. Det slår Läkemedelsverket fast efter avslutade tillsynsärenden. Eftersom läkemedelslagstiftningen ställer krav på att läkemedel ska vara godkända eller registrerade, är försäljningen av dessa produkter inte tillåten. … Läs mer här: CBD-produkter ska följa läkemedelslagen

Läs mer »

Fyra nya ämnen blir narkotika

By Läkemedelsverket Regeringen har beslutat att fyra nya ämnen blir narkotika från och med den 10 april. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen. … Läs mer här: Fyra nya ämnen blir narkotika

Läs mer »

Ytterligare graviditetsförebyggande åtgärder för retinoider

By Läkemedelsverket Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har avslutat en granskning av läkemedel som innehåller retinoider. Granskningen bekräftar behovet av ytterligare åtgärder för att säkerställa att retinoider inte används under graviditet samt att uppmärksamma eventuella psykiska symtom vid retinoidanvändning. … Läs mer här: Ytterligare graviditetsförebyggande åtgärder för retinoider

Läs mer »

Aktuell kunskap om hiv behöver prägla vården och rättsväsendet

Både sjukvården och de rättsvårdande myndigheterna kan bli bättre när det gäller arbetet med personer som lever med hiv, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Det finns kunskap om att smittsamheten är minimal vid behandlad hivinfektion – men den behöver föras in i rutiner och tillämpas. … Läs mer här: Aktuell kunskap om hiv behöver prägla vården och rättsväsendet

Läs mer »

Ytterligare åtgärder för att undvika valproat under graviditet

By Läkemedelsverket Läkemedelsmyndigheterna i EU:s olika medlemsstater stöder PRAC:s rekommendation att införa ytterligare åtgärder för att undvika valproatexponering under graviditet. Detta stärker tidigare restriktioner för valproatanvändning till fertila kvinnor och innebär tydligare information till kvinnor i riskgruppen. … Läs mer här: Ytterligare åtgärder för att undvika valproat under graviditet

Läs mer »