Hem / Hälsa

Hälsa

Fortsatt restsituation för Levaxin

By Läkemedelsverket Det råder fortfarande brist på flera av styrkorna av läkemedlet Levaxin (levotyroxin). Några styrkor finns tillgängliga vilket innebär att det är möjligt att i vissa fall kombinera/dela tabletter så att man kan ta korrekt dos. … Läs mer här: Fortsatt restsituation för Levaxin

Läs mer »

Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn – risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan

By Läkemedelsverket Epilepsiläkemedlet Buccolam ges med hjälp av en förfylld plastspruta direkt i barnets mun för att häva ett krampanfall. Ett produktionsfel medför att en genomskinlig del av ändhatten på sprutan riskerar att sitta kvar, vilket kan leda till att ändhatten vid administrering av läkemedlet hamnar i barnets mun. I ett fåtal fall har detta resulterat i att ändhatten oavsiktligt …

Läs mer »

Kraftig ökning av gonorré

Förra året ökade antalet rapporterade fall av gonorré kraftigt i Sverige, i synnerhet bland män som har sex med män. För att trenden ska vända är det viktigt att hälso- och sjukvården är generös med möjligheter att testa sig. … Läs mer här: Kraftig ökning av gonorré

Läs mer »

Kunskapen om metoder för att främja hbtq-personers hälsa behöver utvecklas

Det behövs mer kunskap om vilka metoder som fungerar för att förebygga ohälsa och främja god hälsa bland hbtq-personer. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Enligt myndighetens kartläggning är det vetenskapliga stödet för effektiviteten av nuvarande metoder oklart. … Läs mer här: Kunskapen om metoder för att främja hbtq-personers hälsa behöver utvecklas

Läs mer »

PRAC rekommenderar att infusionsvätskor med hydroxietylstärkelse (HES) återkallas

By Läkemedelsverket EMAs säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att tillfälligt återkalla marknadsföringstillstånden i EU för infusionsvätskor som innehåller hydroxietylstärkelse (HES). En granskning har visat att åtgärder för att minimera allvarliga risker för patienter inte har varit tillräckligt effektiva. … Läs mer här: PRAC rekommenderar att infusionsvätskor med hydroxietylstärkelse (HES) återkallas

Läs mer »