Hem / Hälsa

Hälsa

Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. … Läs mer här: Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer »

Information för personal inom barnhälsovård om rotavirusvaccination

By Läkemedelsverket Vid vaccination mot rotavirus behöver hälso- och sjukvårdspersonal ha kunskap om symtom som kan tyda på tarminvagination. Läkemedelsverket har därför i samarbete med Folkhälsomyndigheten sammanställt fördjupad information till personal inom barnhälsovården. … Läs mer här: Information för personal inom barnhälsovård om rotavirusvaccination

Läs mer »

Läkemedelsverket: Viktigt att biverkningsrapportera

By Läkemedelsverket Läkemedelverkets ”Årsrapport för biverkningar” visar att man under 2016 tagit emot cirka 8 500 rapporter för humanläkemedel. Det är en liten ökning jämfört med 2015. Nu efterlyser Läkemedelsverket fler rapporter av bra kvalitet. … Läs mer här: Läkemedelsverket: Viktigt att biverkningsrapportera

Läs mer »

Insatserna mot campylobacter har gett effekt – men fler än normalt blir fortfarande sjuka

De insatser som har gjorts för att minska problemen med campylobacter börjar ge resultat, även om sjukdomsfallen fortfarande är fler än normalt. Myndigheterna har följt och analyserat situationen, informerat allmänheten och haft en dialog med kycklingbranschen för att stoppa nuvarande utbrott och minska risken för liknande utbrott i framtiden. … Läs mer här: Insatserna mot campylobacter har gett effekt – …

Läs mer »

Polio – fortfarande ett internationellt hot mot människors hälsa

Trots att spridningen av polioviruset har minskat mycket under det senaste året är läget fortfarande så allvarligt att WHO fortsätter att klassa situationen som ett internationellt hot mot människors hälsa. De tillfälliga vaccinationsrekommendationerna kommer därför att fortsätta att gälla för tre länder. Resenärer dit bör se över sitt skydd. … Läs mer här: Polio – fortfarande ett internationellt hot mot …

Läs mer »

Läkemedelsverket: Långvarig smärta är ett vanligt problem för både barn, ungdomar och vuxna

By Läkemedelsverket Idag publiceras nya behandlingsrekommendationer för patienter med långvarig eller återkommande smärta. En smärtdiagnos sätter många människor i en besvärlig situation som påverkar livet avsevärt. Smärtdiagnoser är en av de vanligaste orsakerna till besök i primärvården. Behandlingsrekommendationen beskriver en övergripande strategi för läkemedelsbehandling hos vuxna och hos barn och ungdomar. … Läs mer här: Läkemedelsverket: Långvarig smärta är ett …

Läs mer »