Hem / Hälsa

Hälsa

Inga klara skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel

By Läkemedelsverket Den europeiska läkemedelsmyndighetens EMA drar slutsatsen att det inte finns några tydliga eller konsistenta belägg för skillnader i utvecklingen av inhiberande antikroppar mellan faktor VIII-preparat framställda med rekombinant DNA-teknologi jämfört med dem som tillverkas ur blodplasma. Därmed bekräftar EMA den slutsats som säkerhetskommittén PRAC kom fram till i sin vetenskapliga granskning. … Läs mer här: Inga klara skillnader …

Läs mer »

Restsituation för Stesolid tabletter och rektallösning

By Läkemedelsverket En restsituation för läkemedlet Stesolid tablett 10 mg och Stesolid rektallösning 5 mg har uppstått. Situationen beräknas vara löst innan september månads slut för tablett 10 mg och i början av november för rektallösning 5 mg. … Läs mer här: Restsituation för Stesolid tabletter och rektallösning

Läs mer »

Ny chef på Giftinformationscentralen

By Läkemedelsverket Luisa Becedes blir ny chef på Giftinformationscentralen. Luisa kommer närmast från Läkemedelsverkets enhet för effekt och säkerhet där hon arbetat som enhetschef. … Läs mer här: Ny chef på Giftinformationscentralen

Läs mer »

Restsituation för Adrenalin Martindale Pharma

By Läkemedelsverket En restsituation för läkemedlet Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml, injektionsvätska, lösning har uppstått. Det finns inget annat godkänt läkemedel som innehåller adrenalin i samma styrka och beredningsform. Företaget har därför beviljats dispens att sälja ommärkta brittiska förpackningar under den tid som restsituationen pågår. … Läs mer här: Restsituation för Adrenalin Martindale Pharma

Läs mer »

Indragning av hjärtmedicin Seloken ZOC 100 mg med batchnummer VBBN

By Läkemedelsverket En tillverkningssats av hjärtmedicinen Seloken ZOC 100 mg med batchnummer VBBN med utgångsdatum november 2019 dras in av AstraZeneca AB. Det finns en liten risk att felaktig burk av läkemedlet Entocord 3 mg är förpackad inuti ytterkartongen. Indragningen berör även distributörer, apotek och sjukvården. … Läs mer här: Indragning av hjärtmedicin Seloken ZOC 100 mg med batchnummer VBBN

Läs mer »

Patientsäkerhetsseminarium för hälso- och sjukvården

By Läkemedelsverket Den 15 november 2017 genomförs ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal om myndighetens patientsäkerhetsarbete. Seminariet äger rum på Läkemedelsverket och under dagen diskuteras aktuella läkemedelssäkerhetsfrågor. Seminariet är av intresse för personer engagerade i olika typer av läkemedelsrelaterade säkerhetsproblem. … Läs mer här: Patientsäkerhetsseminarium för hälso- och sjukvården

Läs mer »