Hem / Hälsa

Hälsa

EMA rekommenderar ändringar i produktinformationen för vankomycin antibiotika

By Läkemedelsverket Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar uppdatering av produktinformationen för antibiotikumet vankomycin för att främja lämplig användning vid behandling av allvarliga infektioner orsakade av grampositiva bakterier. Uppdateringen är ett led i kampen mot antibiotikaresistens. … Läs mer här: EMA rekommenderar ändringar i produktinformationen för vankomycin antibiotika

Läs mer »

Sök projektbidrag för ANDT-arbete

Den som vill utveckla eller tillämpa hälsofrämjande eller förebyggande metoder och arbetssätt inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) kan nu söka projektbidrag för 2018. Sista ansökningsdag är den 18 september. … Läs mer här: Sök projektbidrag för ANDT-arbete

Läs mer »

Stor enkätundersökning om hur miljöfaktorer påverkar vår hälsa

En ny rapport som tagits fram på Folkhälsomyndighetens uppdrag visar hur en rad miljöfaktorer påverkar människors hälsa och att vissa grupper är mer utsatta än andra. Miljöhälsorapport 2017 som tas fram vart fjärde år ger en unik möjlighet att följa utvecklingen av miljöns påverkan på hälsan över tid. … Läs mer här: Stor enkätundersökning om hur miljöfaktorer påverkar vår hälsa

Läs mer »

Bidrag till organisationer som arbetar för nyanlända barns psykiska hälsa

Ideella organisationer som arbetar för att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända har nu möjlighet att söka medel till sin verksamhet. I år fördelar Folkhälsomyndigheten 10 miljoner kronor till det förebyggande och främjande arbetet inom området. … Läs mer här: Bidrag till organisationer som arbetar för nyanlända barns psykiska hälsa

Läs mer »

Fortsatt ökning av särskilt svårbehandlade tarmbakterier

Antalet fall av särskilt resistenta tarmbakterier med ESBL-CARBA ökar fortsatt i Sverige. Folkhälsomyndighetens analyser av bakteriernas hela arvsmassa har visat att det bland 2016 års anmälda fall finns två olika mindre grupper av fall med nära genetiskt besläktade ESBL-CARBA varianter. … Läs mer här: Fortsatt ökning av särskilt svårbehandlade tarmbakterier

Läs mer »