Hem / Resor

Resor

Trafikverket och MSB redovisar kostnad och tidplan för en säker kommunikationslösning

Trafikverket och MSB redovisar den 12 januari kostnader och tidplan för en säker, gemensam kommunikationslösning med Trafikverket som huvudman. Kommunikationslösningen ska användas av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. … Läs mer här: Trafikverket och MSB redovisar kostnad och tidplan för en säker kommunikationslösning

Läs mer »

Tillgänglighet i det hållbara samhället

Generaldirektörerna för Trafikverket, Luftfartsverket, Trafikanalys, Sjöfartsverket och VTI deltog på Transportforum och svarade på frågor om hur de skapar tillgänglighet i ett långsiktigt hållbart transportsystem. … Läs mer här: Tillgänglighet i det hållbara samhället

Läs mer »

Trafikverket och MSB får regeringsuppdrag om kostnad och ansvar för en säker kommunikationslösning

Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska utreda kostnad, tidplan och ansvarsfördelning för en ny, säker, gemensam kommunikationslösning för aktörer med samhällsviktiga uppgifter. … Läs mer här: Trafikverket och MSB får regeringsuppdrag om kostnad och ansvar för en säker kommunikationslösning

Läs mer »