Hem / Resor

Resor

Snön påverkade punktligheten i mars

Punktligheten för persontågen under mars blev 88,1 procent, en förbättring med 1,7 procentenheter jämfört med februari trots att vintern släppte sitt grepp först i mitten av mars och tack vare att snöröjningsmaskiner flyttades till de drabbade områdena. … Läs mer här: Snön påverkade punktligheten i mars

Läs mer »

Järnvägsmaterial efterlyses

Det råder brist på begagnade reservdelar för underhåll och reparation av järnvägen, vilket orsakar störningar och stopp i tågtrafiken. Många reservdelar tillverkas inte längre, utan är bristartiklar som det endast finns ett fåtal exemplar kvar av. … Läs mer här: Järnvägsmaterial efterlyses

Läs mer »

Framtidens halkbekämpning med sol- och geoenergi

Lagrad solenergi kan i framtiden bidra till att utsatta vägpartier är framkomliga och säkra. I Östersund är nu en testbana färdig, där miljövänlig halkbekämpning med sol- och geoenergi kan ersätta sandning och saltning. … Läs mer här: Framtidens halkbekämpning med sol- och geoenergi

Läs mer »