Centerpartiet spelar dubbelt

Det duger inte att som Centerpartiet tycka en sak i Europaparlamentet och sedan göra det rakt motsatta i riksdagen, EU:s ministerråd och regeringskansliet.

kommentarer