De drabbas av katastrofen i Getinge

Med hjälp av en särskild drönarhelikopter har vi dessutom tagit flygbilder av hela det översvämmade området för att ge en fullständig översikt av förödelsen.
Fotografierna visar hur Suseån breder ut sig över fält och åkrar – och därefter når fram till bostadsområden som i vanliga fall ligger nära 200 meter från ån. Översvämmade gator har på vissa ställen ett vattendjup på nära en meter, i villaträdgårdarna flyter barnleksaker mellan träd och bärbuskar och mitt i kaoset försöker människor bygga barriärer för att stoppa vattenmassorna.

kommentarer