”Det privata skräckexemplet”

Arlandabanan är ett exempel hur ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt kan eroderas genom att släppa in privat finansiering. Med mycket låg egen risk har de privata ägarna tjänat storkovan, medan resenärerna har fått betala dyrt. Dessutom har de positiva tids- och miljöeffekterna av att fler hade valt tåget med lägre biljettpris inte tagits till vara.

Läs mer här: "Det privata skräckexemplet"

kommentarer