Diskussion om flickor och kvinnor på flykt för att utveckla migrationspolitiken

Den 7 december stod Sveriges ständiga representation vid EU värd för två paneldiskussioner om kvinnor och flickor på flykt. Diskussionerna la grunden för migrantledda kvinnoorganisationer att göra inspel i de beslutsprocesser som just nu pågår om migrationspolitikens utformning inom både EU och FN.

Läs mer här: Diskussion om flickor och kvinnor på flykt för att utveckla migrationspolitiken

kommentarer