Elev skickade hotfulla sexmejl till sin lärare

BORÅS. Länkar till sexfilmer och budskap som ”Jag vet var du bor”. Det fick en lärare i vårdvetenskap på högskolan i Borås ta emot via e-mejl från en student.

Läraren kände sig så hotad att ordningsvakter fick närvara vid undervisningen.

Studenten stängs nu av i fyra veckor.

kommentarer