En bil stod i lågor vid Söderledstunneln

En bil började brinna i Söderledstunneln i centrala Stockholm tidigt på torsdagsmorgonen och den kraftiga rökutvecklingen gjorde att ett 50-tal bilister backade ut för att sedan ta sig därifrån i fel körriktning.

kommentarer