Experter kritiska till bolagens hållbarhetsmål

By Jon Röhne Trots ny lagstiftning och ett ökade krav från intressenterna fortsätter svenska företag att leverera mjuka och vaga löften i hållbarhetsredovisningen. Det konstaterar tre experter som vill se fler hårda åtaganden från företagen.

Läs mer här: Experter kritiska till bolagens hållbarhetsmål

kommentarer