Fall av mässling upptäckt på sjukhus i Stockholm

En person med mässling har sökt vård på Södersjukhuset i Stockholm.

Personalen kontaktar nu personer som kan ha smittats.

– Vi tar allvarligt på det här och gör vad vi kan för att förhindra vidare smittspridning, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Stockholm.

Det var under lördag och söndag i helgen som en person med mässling sökte vård på både Södersjukhusets akutmottagning och Rosenlunds närakut i Stockholm.

– Andra personer som vistats på de här två ställena kan ha blivit utsatta för mässlingssmitta, säger Per Follin. 

Smittspårning enligt de fastställda rutinerna har inletts. 

Det innebär att personal från de två mottagningarna kommer att kontakta personer som kan ha smittats via telefon och brev, något som SVT Stockholm först rapporterade om.

Uppmanas vara uppmärksamma

Den som varit på någon av mottagningarna i helgen uppmanas vara uppmärksamma på tecken på mässlingen.

De som kan ha blivit smittade erbjuds behandling. När mässling upptäckts hos en person i Sverige kartläggs även de kontakter som den sjuka personen har haft.

– Mässling är en virusinfektion som kan vara allvarlig. Ungefär 30 procent får följdinfektioner, med någon form av bakteriell pålaga, som öroninflammation eller lunginflammation, säger Per Follin.

”Pågår stora utbrott i Europa”

Under vintern konstaterades flera fall av mässling i Göteborg. Men i februari meddelade man att utbrottet troligtvis var över.

Enligt Per Follin har man i Stockholm höjt beredskapen för mässlingutbrott, redan innan smittan spreds i Göteborg. 

– Vi var beredda på att få fall här. Det kommer ströfall då och då. Det allra vanligaste är att man får smittan i länder där det pågår utbrott, och just nu pågår stora utbrott i Europa, säger han. 

LÄS MER: Det här är mässlingen – och så skyddar du dig

De flesta svenskar är vaccinerade mot mässling

 Mässlingen är en mycket smittsam sjukdom. De flesta svenskar är vaccinerade. Det gör att sjukdomen är ovanlig i Sverige. Mässlingen är en luftburen smitta men smittar bara personer som inte haft mässlingen eller dem som inte är vaccinerade.

De flesta som är födda före 1960 har haft mässlingen och kan inte bli smittade. Personer som är födda mellan 1960-1980 kan ha större risk medan personer födda efter 1980 i allmänhet har fullgott skydd.

Den som är orolig för att ha blivit smittad av mässlingen kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård.

Eftersom mässling är så smittsamt ska du alltid ringa först till vårdmottagningen i stället för att åka direkt dit. Om du behöver träffa en läkare kan du då få gå direkt till ett undersökningsrum utan att först vänta i väntrummet. Då kan du undvika att andra smittas. Detta gäller också för sjuka barn.

Källa: Stockholms läns landsting

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/fall-av-massling-upptackt-pa-sjukhus-i-stockholm-/

kommentarer