Finansinspektionen drar in tillstånd för finanshus

Finansinspektionen återkallar finanshuset Remiums tillstånd att driva både finansieringsrörelse och värdepappersrörelse. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten, och innebär att Remium ska avveckla all tillståndspliktig verksamhet.

Läs mer här: Finansinspektionen drar in tillstånd för finanshus

kommentarer