Fler arbetande kvinnor lyfter Europas tillväxt

Nu måste vi få fart på tillväxten – då har vi inte råd att tacka nej till de 12 procent i ökad BNP som ett jämställt deltagande på arbetsmarknaden innebär.

kommentarer