Fler kvinnor på internet tack vare WikiGap

Den globala satsningen #WikiGap har hittills generat omkring 3 000 nya eller utökade biografier om framstående kvinnor på Wikipedia. Fler än 1 600 deltagare i över 50 länder har engagerat sig i WikiGap och skrivit artiklar om kvinnor på fler än 30 språk. Nu släpps allt material för att anordna WikiGap fritt, med förhoppningen att projektet ska leva vidare även genom andra aktörer.

Läs mer här: Fler kvinnor på internet tack vare WikiGap

kommentarer