Fler spädbarn drabbas av kikhosta

Antalet fall av kikhosta i Stockholm har ökat tydligt de två senaste åren. Detta trots att alla barn vaccineras.

– De som drabbas är framförallt barn i åldrarna noll till fem månader, säger Tiia Lepp, på Folkhälsoinstitutet.

Läs mer här: Fler spädbarn drabbas av kikhosta

kommentarer