Föräldrar till barn med diabetes 1 missar VAB

Föräldrar vars barn har diabetes typ 1 måste många gånger utbilda skolpersonal om hur barnets kroniska sjukdom ska hanteras så att läget inte blir livshotande.

Ändå har inte föräldrarna rätt till att få ersättning från Försäkringskassan när de missar jobbet.

– Det räcker med att barnet har fått en kronisk livshotande sjukdom utan att föräldrarna ska behöva bli drabbade så hårt ekonomiskt också, säger Tina Linder som har startat en kampanj för rätt till ersättning till föräldrar med diabetessjuka barn.

Läs mer här: Föräldrar till barn med diabetes 1 missar VAB

kommentarer