Forskaren: Klimatpåverkan svårbedömd för nya tågsatsningen

Stockholm-Göteborg på två timmar kan bli verklighet om regeringspartiernas förslag om höghastighetståg går igenom. 

Men för att satsningen ska bli klimatmässigt lönsam krävs en stor beteendeförändring, menar forskaren Anna Elofsson. 

– Det man behöver jämföra är hur vi annars reser rent utsläppsmässigt och om det blir mer eller mindre – för utsläpp blir det ju, att bygga en järnväg skapar aldrig en positiv effekt i sig själv. Frågan är om tåget ersätter flyg, säger Anna Elofsson, doktorand vid Chalmers tekniska högskola och forskar om hållbart resande. 

Planerna på höghastighetståg är en långbänk i politiken och partierna har varit kluvna till satsningen. Nu har regeringen bjudit in allianspartierna för att förhandla om förslaget på satsningen på 200 miljarder med premiärtur senast 2045.

Tiden avgörande faktor för resvalet

Men projektets miljöpåverkan är svårbedömd och innefattar allt ifrån bygget och det material som används till påverkan på landskapet när de nya banorna dras och senare resorna i sig. 

Och miljövinsten kommer att avgöras om resenärerna förändrar sitt resebeteende, menar Anna Elofsson. En studie från Trafikanalys som regeringen beställde inför sin flygstrategi har visat att 90 procent av resenärerna väljer tåg framför flyg om resan tar mindre än två timmar, och 70 procent om resan är på tre timmar.

– Eftersom tiden är en avgörande faktor är just Göteborg-Stockholm en intressant sträcka. Den ligger precis där i gränsen, och skulle då kunna öka tågresandet från 70 till 90 procent, säger Elofsson. 

Samtidigt, menar hon, kräver satsningen att sträckan är hårt trafikerad för att en tågsatsning ska vara lönsam.

– Det krävs att man reser ganska mycket för att det klimatmässigt ska vara lönt att bygga. För vissa sträckor kan det vara smartare ur ett koldioxidperspektiv att ta ett flyg i stället för att bygga järnväg, säger Anna Elofsson.

LÄS MER: Vändningen – föreslår nya höghastighetståg 

Professorn: ”Inte lönsamt”

Maria Börjesson, professor i nationalekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, efterlyser mer saklighet i debatten om höghastighetståg. Enligt en prognos från Trafikverket kan anläggningskostnaden bli drygt 300 miljarder trafikantnyttor och andra samhällsnyttor blir mycket lägre än kostnaden.

– Den är otroligt olönsam. Dels för att den är väldigt dyr, dels för att de allra flesta resor vi gör är lokala och regionala. Det långväga resandet är ganska litet. Det berör ju främst storstadsregionerna, så de flesta svenskar utanför dem kommer inte bo nära någon höghastighetsbana. Man kommer ju inte i upp i höga hastigheter mellan ändpunkterna om det ska stannas på massa ställen. Då kan det inte konkurrera med flyget längre, säger Börjesson.

LÄS MER: MP:s hot – för att gå vidare med tågen 

Hon tycker det är konstigt att höghastighetståg lanseras som en klimatåtgärd:

– Det är enormt stora koldioxidutsläpp som genereras under själva byggtiden. Det är mycket stål och betong och långa tunnlar eftersom banorna måste vara mycket rakare än dagens banor. Detta skapar i sig stora koldioxidutsläpp. Även om man är väldigt optimistisk i hur mycket flyg man kan flytta över till tåg så har vi fortfarande ett väldigt litet inrikesflyg och det berör ofta bara Stockholm, Göteborg och Malmö. Det kommer ta minst 50 år att betala tillbaka koldioxidskulden från bygget, säger hon och hänvisar till en forskningsrapport från Westin & Kågeson 2012.

– För att minska på klimatutsläppen och lösa problemen långsiktigt måste vi satsa på elbilar och elvägar. Problematiken med höghastighetståg är att om vi lägger alla dessa miljarder på tåg som ganska få kan åka så har vi inte så mycket resurser att satsa på elbilar, elvägar och annat som påverkar mycket större i vår transportsektor. 

Trafikverket föreslår också en ny bana mellan Umeå och Skellefteå; Norrbotniabanan.

Det tycker partierna om förslaget

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu enats om ett förslag på höghastighetssatsningen. MP vill att man ska kunna finansiera miljardsatsningen med lån och att bygget ska vara redan klart 2035, medan S är mer tveksamma till lån som finansiering och har skjutit upp tidsramen till 2045. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna har tidigare stöttat regeringspartiernas förslag, medan Moderaterna och Liberalerna menar att det inte är tillräckligt lönsamt. 

Nu bjuds allianspartierna in till samtal om förslaget, medan Sverigedemokraterna, som är emot satsningen, stängs ute från förhandlingarna. 

SÅ MYCKET KORTARE BLIR RESTIDEN

Trafikverket har räknat på restiden för de olika banorna. Restiden blir något längre, ju fler stopp tåget har.

Stockholm-Malmö

Restiden kortas från dagens 4.14 timmar till 2.52 timmar om farten blir 250 km/h och till 2.28 timmar om farten blir 320 km/h.

Stockholm-Göteborg

Restiden kortas från dagens 3.09 timmar till 2.18 timmar om farten blir 250 km/h och till 2.00 timmar om farten blir 320 km/h.

Källa: Sydvenskan 

Följ Expressen Klimat på Facebook – där kan du kommentera och diskutera våra artiklar

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/klimat/forskaren-klimatpaverkan-svarbedomd-for-nya-tagsatsningen/

kommentarer