Fortsatt minskad försäljning av antibiotika

Försäljningen av antibiotika minskade 2015 jämfört med 2014. Det är angeläget att antibiotika bara används när det är nödvändigt, och att arbetet för en ansvarsfull användning fortsätter. På så vis kan utvecklingen mot fler resistenta bakterier bromsas.

Läs mer här: Fortsatt minskad försäljning av antibiotika

kommentarer