Fortsatt problem med glykol i vattnet

I slutet av förra veckan upptäcktes giftig glykol i dricksvattnet på Kubal. En vecka senare finns fortfarande förhöjda halter av glykol i vattnet.

kommentarer