Hem / Resor / Framtidens halkbekämpning med sol- och geoenergi

Framtidens halkbekämpning med sol- och geoenergi

Lagrad solenergi kan i framtiden bidra till att utsatta vägpartier är mer framkomliga och säkra. I Östersund är en testbana färdig som ska pröva det miljövänliga sättet att hålla backar, krön och andra svåråtkomliga delar av vägnätet halkfria året om.

Läs mer här: Framtidens halkbekämpning med sol- och geoenergi

kommentarer

Titta också

Digitala möten minskar myndigheters klimatpåverkan stort

Myndigheter som aktivt arbetar med digitala möten har minskat sina klimatpåverkande utsläpp från tjänsteresor med …