Hem / Resor / Framtidens halkbekämpning med sol- och geoenergi

Framtidens halkbekämpning med sol- och geoenergi

Lagrad solenergi kan i framtiden bidra till att utsatta vägpartier är framkomliga och säkra. I Östersund är nu en testbana färdig, där miljövänlig halkbekämpning med sol- och geoenergi kan ersätta sandning och saltning.

Läs mer här: Framtidens halkbekämpning med sol- och geoenergi

kommentarer

Titta också

Digitala möten minskar myndigheters klimatpåverkan stort

Myndigheter som aktivt arbetar med digitala möten har minskat sina klimatpåverkande utsläpp från tjänsteresor med …