Hem / Nyheter / Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

I promemorian behandlas genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 av den 17 maj 2017 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändringsdirektivet).

Läs mer här: Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

kommentarer

Titta också

Två av tre handlare utsatta för brott

Två av tre företagare i särskilt utsatta områden har utsatts för...