Handelsbanken når inte upp till förväntningarna

Handelsbanken, med vd Anders Bouvin, presenterade ett rörelseresultat under analytikernas förväntningar. Men räntenettot, skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, var i linje med prognoserna. 

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på knappt 5,2 miljarder kronor för årets första kvartal, vilket var något under analytikernas förväntningar enligt SME Direkt. Det var också en minskning med tre procent jämfört med motsvarande period i fjol. Det gjorde också resultatet efter skatt, som landade på 4 miljarder kronor. 

Räntenettot landade på 7,6 miljarder kronor, vilket däremot var i linje med förväntningarna. Det var också en ökning med 8 procent jämfört med resultatet motsvarande period i fjol, som låg på 7,1 miljarder kronor. Justerat för den höjda resolutionsavgiften ökade räntenettot med 11 procent. 

Provisionsnettot landade på 2,5 miljarder kronor, lite bättre än väntat. 

Dagens Industri skriver på onsdagen att den brittiska finansinspektionen, FCA, riktar skarp kritik mot Handelsbanken. Tidningen har tagit del av en FCA-rapport från i somras. Handelsbankens ledning får där omfattande anmärkningar. Bankens rutiner för att förhindra finansiell brottslighet är bristfällig, eller i värsta fall obefintlig. 

”Vår utredning visar så allvarliga svagheter gentemot regelverket för förhindrande av finansiell brottslighet att omfattande åtgärder krävs. Vi bedömer sammantaget att de svagheter som vi har identifierat är ett resultat av att den högsta ledningen har misslyckats med att implementera och behålla ett effektivt ramverk för att hantera finansiell brottslighet”, skriver FCA enligt Dagens Industri.

Handelsbankens nuvarande vd Anders Bouvin var chef över den brittiska verksamheten 2010-2016.

Källa: https://www.expressen.se/dinapengar/handelsbanken-missar-forvantningarna/

kommentarer