Här uttrycker sig läraren rasistiskt – fångas på film

Läraren uttryckte sig rasistiskt och svor åt en elev under en lektion på skolan i Falkenberg.

Vad läraren inte visste var att allting filmades – och nu sprids filmen som en löpeld.

Skolans ledning kallar agerandet fullständigt oacceptabelt:

– Det här språkbruket och agerandet är inte acceptabelt i vår verksamhet och helt oförenligt med skolans värdegrund.

När en lärare under lektionen upprepade gånger använde ordet ”negerboll” för att benämna mörkhyade personer så slog en elev på inspelningsfunktionen på sin mobiltelefon.

Lärarens ordval hade då redan startat en argumentation och en elev hörs utbrista ”säg det inte igen, vi tar åt oss” i inledningen av filmen.

Det stoppar in läraren från att återigen använda ordet för att beskriva sina eventuella, framtida barnbarn. Läraren höjer även rösten och svär åt eleven när denne argumenterar emot.

”Jag ljuger inte för helvete, nu får du skärpa dig”, utbrister läraren.

Rektorn hyllar eleverna

Händelsen utspelade sig på en skola i Falkenberg under torsdagen – och filmen fick stor spridning i sociala medier under fredagen, vilket Hallands Nyheter var först med att rapportera.

En elev säger till Nyheter24 att det inte är första gången som den aktuella läraren uppvisar rasistiska tendenser.

– Detta har pågått länge och ingen har gjort något åt det så vi tog det i egna händer, säger eleven.

Under fredagen fick även skolledningen kännedom om det filmade materialet.

ALEX SCHULMAN: Man får säga negerboll, det får man 

– Vi har tagit del av material som visar på ett fullständigt oacceptabelt beteende från en av våra lärare. Vi tar mycket allvarligt på det inträffade och tar avstånd från detta agerande. Vi är mycket tacksamma för att våra elever har agerat, sagt ifrån och gjort oss uppmärksamma på vad som hänt, säger skolans rektor i ett pressmeddelande.

Rasistiskt språkbruk

I pressutskickat skriver skolledningen att läraren ”använde ett rasistiskt språkbruk inför elever på skolan och agerade på ett olämpligt sätt.”

– Det här språkbruket och agerandet är inte acceptabelt i vår verksamhet och helt oförenligt med skolans värdegrund. Allting vi gör bygger på elevens trygghet i skolan. Tryggheten bygger på vår värdegrund och när värdegrunden åsidosätts så är fundamentet för vår verksamhet borta och vi måste vi agera, säger verksamhetschefen vidare.

Falkenbergs kommun kontaktar lärarens fackförbund för att begära förhandlingar.

GT har sökt skolans rektor.

Källa: https://www.expressen.se/gt/har-uttrycker-sig-lararen-rasistiskt-fangas-pa-film/

kommentarer