Har Zarathustra existerat?

”För några år sedan utbröt en diskussion om huruvida Jesus har funnits. Det han tydligen, liksom Muhammed, Buddha och Konfucius. Men hur är det med Zarathustra och Mose, zoroastrianismen och judendomens portalfigurer? Kan vi vara säkra på att de är historiska gestalter och inte fiktiva figurer?”

Läs mer här: Har Zarathustra existerat?

kommentarer