Hemligt försvarsdokument saknas – Säpo har larmats

Ett dokument med försvarshemligheter saknas kan Expressen avslöja – och nu har fallet anmälts till Säpo eftersom det finns risk för rikets säkerhet.

Enligt anmälan kan en hemlig uppgift ha röjts och det handlar om något som inte är ”ringa”.

Stora delar av anmälan till Säpo har hemligstämplats.

Försvarets materielverk, FMV, har en central roll inom det svenska försvaret. FMV upphandlar stridsfordon, flygplan och fartyg som används av Försvarsmakten och ser till att de är i stridsdugligt skick. Inom FMV finns hemlig kunskap om hur de svenska vapensystemen och försvarsmaterielen fungerar och var de finns.

FMV har hand om allt från stridsflygplanet Gripen till köp av nya ubåtar, stridsvagnar och nya robotsystem, helikoptrar och marinens fartyg. Totalt arbetar 3 400 anställda på FMV.

Nu finns misstankar om en säkerhetsläcka som kan ha skadat rikets säkerhet – och det handlar inte om någon bagatellartad händelse.

FMV har anmält till Säkerhetspolisen att ett hemligt dokument saknas och det är ovanligt att den här typen av anmälningar görs.

FMV har köpt in stridsflygplan åt Försvarsmakten.Foto: PIA ERICSON/FMV

”En hemlig uppgift kan ha röjts”

– Detta är det enda fallet under 2017, säger Henrik Hedberg, presschef på FMV.

Anders Sjöborg, säkerhetsskyddschef på Försvarets materielverk, gjorde anmälan till Säpo den 27 februari i år.

”Enligt Säkerhetsskyddsförordningen ska en anmälan göras skyndsamt till Säkerhetspolisen om en hemlig uppgift kan ha röjts och om röjandet kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa”, står det i anmälan.

Presschef Henrik Hedberg förtydligar:

– Det gäller ett dokument som ej kunnat återfinnas vid den löpande inventering vi gör.

Anmälan har också skickats till Försvarsmakten och Militära säkerhets- och underrättelsetjänsten, Must. Försvarsmakten och FMV har valt att sekretessbelägga hela Anders Sjöborgs beskrivning av det som rubriceras som ”omständigheterna kring det förmodade röjandet”.

FMV upphandlar stridsfordon, flygplan och fartyg som används av Försvarsmakten och ser till att de är i stridsdugligt skick.Foto: MATTIAS NURMELA / FÖRSVARSMAKTEN

”Utgår från att utredning pågår hos polisen”

Det finns också uppgifter om berörda personer i anmälan till Säpo men även den delen har hemligstämplats.

Anmälan har dock inte lett till att något personalärende startats vid FMV:s personalansvarsnämnd.

– Ingen har stängts av. Vi utgår från att utredning pågår hos polisen, säger Henrik Hedberg, presschef på FMV.

Säkerhetspolisen har inte återkommit med information om anmälan under onsdagen.

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/hemligt-forsvarsdokument-saknas-sapo-har-larmats/

kommentarer