Ingen har omkommit i en Volvo XC90 i Storbritannien på 16 år

By Mattias Rabe

Volvo XC90 2014 krocktest

Att

Gamla Volvo XC90 imponerade stort vid ett krocktest när modellen var 13 år gammal.

Thatcham Research utnämner för övrigt autobromsfunktionen som den viktigaste säkerhetsfunktionen som introducerats i bilen sedan bilbältets införande.
De har räknat fram att autobromssystem har potential att rädda livet på 1 100 personer i Storbritannien under de kommande tio åren, samt undvika över 122 000 personskador. Risken för kollision har de räknat ut minskar med 38 procent med autobromssystem på bilen.

Thatcham Research ser en ”farhåga” med autobroms, att systemen är dyra att reparera eller byta ut om de skulle bli defekta. Fördelen för en ägare av en bil med autobroms, utöver sänkt kollisionsrisk, är lägre försäkringspremier. Men då gäller det för försäkringsbolagen att ha vetskap om status på en bils autobromssystem.

I Storbritannien omkommer omkring 1 800 personer årligen i trafiken, ungefär hälften så många som 2002 då XC90 generation ett lanserades. Sedan dess har det sålts ungefär 50 000 Volvo XC90 på öriket.

Läs mer här: Ingen har omkommit i en Volvo XC90 i Storbritannien på 16 år

kommentarer