Ingen satsning på sportlovsturister

Sportlovet med tillhörande genomfartstrafik står för dörren. Frågan är med vilket intryck de passerande lämnar Ånge, vars genomfart bitvis för tankarna till en spökstad.

kommentarer