Kaffelarmet till gravida: Dra ner eller sluta drick

Barn till mammor som druckit kaffe under graviditeten riskerar att drabbas av övervikt i skolåldern, enligt en ny forskningsstudie.

Det gäller även mammor som haft en måttlig kaffekonsumtion på en till två koppar om dagen.

– Koffein är en substans som man kan välja att minska eller helt avstå ifrån under graviditeten, säger Verena Sengpiel, docent inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har samarbetet med norska Folkhelseinstitutet i en av världens största hälsoundersökningar på gravida, norska mor- och barnstudien MoBa.

I studien ingick nära 51 000 gravida kvinnor och deras barn som följts till åtta års ålder.

Resultatet visar att barn till mammor som fått i sig koffein under graviditeten har större risk att bli överviktiga i förskole- och skolåldern, skriver Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Studien kommer fram till att andelen barn med övervikt och fetma var fem procentenheter högre bland de barn vars mammor haft den högsta koffeinkonsumtionen, jämfört med dem som haft lägst intag av koffein.

”Finns anledning att vara striktare”

Livsmedelsverket rekommenderar i dag att gravida inte ska ha ett större intag på koffein än motsvarande tre koppar kaffe per dag, eller sex muggar svart te.

– Det kan finnas anledning att vara striktare än det som rekommenderas. Koffein är ju inget medikament som man måste få i sig, säger Verena Sengpiel, docent inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och specialistläkare på universitetssjukhusets kvinnoklinik i pressmeddelandet.

Både kaffe, te, choklad och energidrycker har tagits med i studien.

”Minska eller avstå”

– I Norden är det framför allt kaffe som spelar roll, medan kvinnor i exempelvis England får den största delen av sitt koffein via svart te. Ser man till gruppen yngre handlar det mer om energidrycker. Det är en styrka att vi har med olika källor i studien, och vi hittar ett liknande samband mellan intag av koffein från dessa olika källor och barnens tillväxt, säger Verena Sengpiel.

Hon konstaterar också att det behövs fler studier innan forskarna kan vara säkra på vad fynden i studien ”verkligen betyder”. Men även om sambandet behöver undersökas ytterligare tycker hon att ”koffein är en substans man kan välja att minska eller helt avstå ifrån under graviditeten”.

Källa: https://www.expressen.se/gt/larmet-till-gravida-kaffe-kan-ge-feta-barn/

kommentarer