Kamp om preventivmedel

Skåne Gratis preventivmedel till kvinnor under 26 år i Skåne har blivit en fråga av hög politisk potens i regionen. Förmånen finns redan, menar styret och säger nej.

Det rödgröna styret kördes över av alliansen och Sverigedemokraterna, som drev igenom Liberalernas motion i hälso- och sjukvårdsnämnden nyligen. Beslutet öppnar för fria preventivmedel till kvinnor upp till 26 år under en treårsperiod, enligt den så kallade Norrbottensmodellen.
När gratis preventivmedel till unga kvinnor infördes där för fyra år sedan minskade antalet aborter med 50 procent. I Skåne utförs fler aborter årligen jämfört med rikssnittet.

Gilbert Tribo (L) fattar inte vad styret håller på med, efter torsdagens möte i regionstyrelsen.
– Ärendet är redan berett i nämnden där styret fick stryk i frågan. Normalt skulle den ha kommit upp till beslut i regionstyrelsen i torsdags. Ordförande Henrik Fritzon (S) förklarade att ärendet inte är färdigberett och att tjänstemännen ska se över kostnaderna. Han dribblar bort frågan från agendan för att slippa bli politiskt överkörd, underkänner partikollegan och ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Anna-Lena Hogeruds beredning av ärendet och återkommer förmodligen med ett besked om en månad att motionen är ok.

Men Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande har helt andra grunder till sitt och styrets agerande.
– Motionen skrevs för

Läs mer här: Kamp om preventivmedel

kommentarer