Klubbat i dag – så blir det nya PPM-systemet

Maltafonderna portförbjuds – liksom telefonsäljarna.

Pensionsgruppen kom på torsdagen överens om innehållet i regeringens proposition för en radikal förändring av PPM-systemet.

– I Sverige ska alla ha trygga pensioner. Ett första steg är att vi aldrig mer ska behöva jaga pensionspengar utomlands, säger Annika Strandhäll (S), socialminister och ordförande i pensionsgruppen. 

I dag skickade Pensionsgruppen (som består av samtliga politiska partier minus V och SD) vidare regeringens proposition till riksdagen.

Förslaget innebär en helrenovering av PPM-systemet mot bakgrund av senaste årens premiepensionsskandaler med fondbolag som Falcon Funds, Allra och Solidar.

Pensionsmyndigheten tog i höstas tillsammans med Finansinspektionen fram en lista på 30 punkter med åtgärder som nu klubbats igenom för att skapa trygghet i socialförsäkringssystemet.

Målet är att rensa bort alla oseriösa aktörer från Pensionsmyndighetens drygt 800 fonder stora torg där tvivelaktiga aktörer och aggressiva telefonsäljare urholkat det allmänna pensionssystemet.

FRIDA BRATT: ”Man undrar – vem är egentligen PPM till för?”

Så blir nya PPM-systemet

Här är de viktigaste åtgärderna:

Små fonder bort: En fond ska ha minst 500 miljoner i förvaltat kapital för att platsa på torget. 

Nya fonder bort: Fonder på torget ska ha minst 36 månaders historik av avkastning.

Rimliga och marknadsmässiga värden: Pensionsmyndigheten ska kunna stoppa fonder som man misstänker inte är marknadsmässigt värderade. 

Utländska fonder bort: Fonder som är registrerade utomlands men vars marknad är svenska PPM-sparare ska kunna stoppas av Pensionsmyndigheten.

Stopp för telefonförsäljning av PPM-fonder: Det ska införas ett förbud mot marknadsföring och försäljning av produkter på premiepensionsområdet via telefon. 

Färre fonder: De drygt 800 fonderna ska bli avsevärt färre.

Hållbarhet: Fondförvaltare ska uppfylla krav på hållbarhetsarbete.

Alla avtal sägs upp: De fonder som inte uppfyller de nya kriterierna kommer inte längre finnas på fondtorget efter att steg 1 kommit på plats. De fonder som även fortsättningsvis uppfyller kriterierna, där kommer avtalen sägas upp och nya tecknas. Detta kommer dock inte påverka de pensionssparare som har sitt kapital i dessa fonder.

LÄS MER: Solidar kastas ut från PPM-torget 

Bolund: Tryggare för spararna

Syftet med förslagen från Pensionsgruppen är att göra premiepensionssystemet både mer tryggt och mer hållbart i väntan på att ett upphandlat fondtorg är på plats (det så kallade steg två i PPM-renoveringen).

– Nu gör vi pensionerna tryggare och enklare för spararna. Samtidigt ser vi en utveckling där Sverige blir världsledande på klimatomställningen av pensionssystemet. Det känns bra för framtiden, säger konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i en kommentar.

De partier som står bakom pensionssystemet och därför ingår i Pensionsgruppen har ställt sig bakom lagrådsremissen.

Förslagen om egenhändigt undertecknande och förbudet mot marknadsföring och försäljning via telefon ska träda i kraft den 1 juli 2018. Övriga förslag ska träda i kraft den 1 november 2018.

LÄS MER: Soffliggarfonden ses över – anses ”otrygg” 

Källa: https://www.expressen.se/dinapengar/pension/allman-pension/klubbat-i-dag-sa-blir-det-nya-ppm-systemet/

kommentarer