Kommande förslag om förstärkt tillfälligt kommunstöd för ensamkommande ungdomar

Regeringen förstärker i vårändringsbudgeten det tillfälliga kommunstödet för att stödja de kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar. Det handlar om en ny satsning på 200 miljoner kronor, som kommer fördelas automatiskt mellan kommuner där ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen. Vårändringsbudgeten för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Läs mer här: Kommande förslag om förstärkt tillfälligt kommunstöd för ensamkommande ungdomar

kommentarer