Konsulten blev själv EM-boss

Ridsportsprofilen och konsulten Tomas Torgersen lade första grundstenen till glädjekalkylerna i det havererade ridsport-EM i Göteborg.

Utan någon riskkalkyl gav hans förstudie bilden av projektet som en vinstaffär för skattebetalarna.

Därefter rekryterades han till jobbet som tävlingsledare för hela projektet – som gick 60 miljoner back.

– Vi var bra på att göra ett ridsportsevenemang här, men vi var inte bra på att göra en budget till ett ridsportsevenemang, säger Tomas Torgersen.

Åtta månader innan ridsport-EM sommaren 2017, kunde GT avslöja att jättearrangemanget som inte skulle kosta skattebetalarna någonting – gick mot en mångmiljonförlust. 

Kommunens egna revisorer och revisionsbyrån KPMG har därefter – var för sig – kommit med stenhård kritik mot kommunens ledning av EM

• De förbisåg riskerna.

• Och arbetade efter alldeles för positiva kalkyler.

Nu kan GT avslöja att ägaren av den konsultfirma som gjorde de två allra första förstudierna och förutspådde en vinst för hela arrangemanget, själv – när arrangemanget sedan klubbats – rekryterades av Got Event som tävlingsledare i samma projekt. 

Utan att någon annan tillfrågades. 

LÄS MER: Nya katastrofprognosen för Ridsport-EM i Göteborg 

Tomas Torgersen vill inte berätta vem som gav honom uppdraget.Foto: LINE SKAUGRUD LANDEVIK / BILDBYRÅN

”Diskuterar inte mina kunder”

Det var någon gång 2012 som den tidigare lagkaptenen och sportchefen på Svenska Ridsportsförbundet Tomas Torgersen engagerades i arbetet med att ta EM i Ridsport till Göteborg. 

Någon gång 2012. 

För några beslut eller avtal som visar hur, av vem eller när Tomas Torgersens konsultbolag To To AB fick uppdraget har varken vi eller revisionsfirman KPMG lyckats finna.

Och han vill inte bringa klarhet i vem som gav honom uppdraget:

– Som To To AB diskuterar jag inte mina kunder med utomstående. Som anställd lyder jag givetvis under mitt anställningskontrakt. De frågorna får du ta med de som är ansvariga på Got Event, säger Tomas Torgersen.

Det låter jättekonstigt att du inte skulle kunna säga vilka på Got Event som gav dig uppdraget?

– Då får du tycka det. Jag har drivit det här bolaget sedan 2010 och har haft väldigt många kunder och jag tror inte att jag hade haft många kunder kvar om jag hade diskuterat min hantering och mina uppdrag för dem externt. 

Ridsport-EM i Göteborg förutspåddes bli en vinstaffär för skattebetalarna – men gick back 60 miljoner.Foto: BILDBYRÅN

Beställda förstudien försvann

Men fakturor har Tomas Torgersen skickat till Got Event. Och genom dessa kan vi följa hur han i december 2012 tar betalt för att göra den allra första förstudien för ett ridsport-EM i Göteborg. 

Vad som stod i den förstudien, som Torgersen själv beskriver mer som ”en skiss” och Got Events ledning beskriver som en grundläggande ”se-om-vi-ska-hänga-på-eller-inte-studie”, vet vi faktiskt inte. För den är försvunnen.

Den hittas inte hos kommunen.

– Jag hittar den inte heller, säger Tomas Torgersen.

Den följs av ytterligare en förstudie. I studiens inledande avsnitt beskrivs hur Torgersen och hans bolag kontaktats ”för att undersöka förutsättningarna för ett EM och ta fram ett beslutsunderlag till Got Event och kommunstyrelsen”. 

Torgersens andra förstudie. Den första är försvunnen.

Och Tomas Torgersens konsultfirma kommer fram till att ridsport-EM kan väntas bli en vinstaffär för göteborgarna. Den försiktiga kalkylen hamnar på två miljoner i vinst med 128 000 betalande besökare som prognos.

Verkligheten blev en helt annan: 60 miljoner i förlust och 100 000 betalande.

LÄS MER: Planerna förstörda – Heden stängs av 

Någon riskanalys finns inte med – enligt Tomas Torgersen för att det aldrig beställdes en sådan. 

I din förstudie kommer du fram till en vinst på 2 miljoner kronor. Hur ser du på den bedömningen i dag? 

– Det är en oerhört stor fråga som revisionsbyrån KPMG har haft ett par månader att undersöka så det är inte en fråga som är lätt att lämna ett kort svar på, säger Tomas Torgersen. 

Skulle gå med vinst

– Vi gjorde en förstudie utifrån de förutsättningar och det vi kände till då, vi tittade på andra evenemang. För min del gäller det i första hand tävlingskostnader och sportsliga kostnader, det är det jag i första hand är insatt i. 

I revisionsbyrån KPMG:s rapport tas förstudien upp som den första bristfälliga kalkylen i en lång serie av bristfälliga kalkyler och budgetar genom hela projektet. 

Den svenska dessyrlaget tog bronsmedalj under ridsport-EM i Göteborg 2017.Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / IBL

I det underlag som några månader senare lades fram till politikerna, hade optimismen mildrats något – nu talades det om ett nollsummespel för arrangemanget. Även den kalkylen, som arbetades fram med förstudien som grund i en större arbetsgrupp, har Got Events nuvarande ledning själva, i efterhand, beskrivit som ”Glädjekalkyler”.

Den på Got Event som då ansvarade för ridsport-EM och som står som beställare på de fakturor Tomas Torgersens bolag skickat är tidigare evenemangschefen Johan Pagerup. Han har i dag lämnat Got Event för en privat uppdragsgivare och vill inte kommentera de muntliga överenskommelserna och varför just Torgersen fick uppdragen.

– Jag har inga kommentarer till det. Det har gått så många år sedan dess och jag har hunnit byta uppdragsgivare flera gånger, säger Johan Pagerup.

LÄS MER: Got Event får hård kritik från Stadsrevisionen 

”En naturlig anställning”, enligt Lotta Nibell, vd Got Event.Foto: MARIA EKMAN

När vi frågar Got Event i dag hur det kom sig att just Tomas Torgersen valdes ut att göra förstudien betonas hans stora erfarenhet av projekt sedan tidigare, att han är ett stort namn inom svensk ridsport. 

Han har i många år varit general för Gothenburg Horse Show, han har varit förbundskapten och även agerat sportchef på Svenska Ridsportsförbundet där han ännu i dag sitter i förbundsledningen. 

Muntliga överenskommelser

Got Events nuvarande vd Lotta Nibell, som tillträdde först halvvägs in i EM-planeringen, är självkritisk:

– Vi som stad borde ha tittat tydligare på vad som sker om vi flyttar in det här evenemanget i en stadsmiljö. Det är den affärsmässiga genomlysningen och riskexponeringen som vi hade behövt titta på mer. Då hade vi kanske hamnat på en annan budgetsiffra också och då hade man kunnat ta ställning till det om man ska gå vidare eller inte. 

På frågan om det inte innebär att uppdraget med förstudien kom att gå till en konsult som inte hade alla de bredare erfarenheter som krävdes, säger Lotta Nibell att det är en fråga som borde riktas till hennes företrädare. 

Tomas Torgersen.Foto: ROBIN ARON / GT-EXPRESSEN

Vi ställer motsvarande fråga också till Tomas Torgersen själv:

Var du den som var bäst lämpad att göra förstudien då du förutspådde en vinst men man gick back 60 miljoner?

– Det får ju någon annan bedöma. Jag fick uppdraget och när det gäller sport, tävling och innehåll tror jag att jag har den kompetensen. Men när det gäller kommunala rutiner och anläggningar så har jag det inte, säger Tomas Torgersen och uppger att det också var något han själv var öppen med och ”kommunicerade” med sin uppdragsgivare inom kommunen. 

Först ett drygt år efter att förstudien var klar och beslutet om ridsport-EM fattats skrivs det första avtalet med Tomas Torgersens firma om uppdrag knutna till EM. Det var ett mindre avtal värt 50 000 kronor som skrevs med stadens andra eventbolag, som samägs med näringslivet, Göteborg & Co.

Sveriges Douglas Lindelöw på hästen Zacramento under laghoppningen vid EM i Ridsport.Foto: PONTUS LUNDAHL/TT NYHETSBYRÅN

Tillfrågade ingen annan

”Vid det tillfället så var To To AB de som hade genomfört förstudien som låg till grund för den fortsatta processen varför vi inte såg någon anledning till att tillfråga någon annan part”, skriver Göteborg & Co:s evenemangschef Max Markusson. 

Totalt har Tomas Torgersen genom sitt bolag To To AB fakturerat staden 427 981 kronor inklusive moms för förberedelser knutna till ridsport-EM 2017. 

Den absoluta merparten av fakturorna har gått till Got Event, utan att det finns några avtal hos bolaget som reglerar några konsultuppdrag för To To AB där ridsport-EM anges.

Enligt Got Event har det rört sig om muntliga överenskommelser vid sidan om, men efter samma taxa som de avtal To To AB haft för ett helt annat ridsportsevenemang under samma tid: Gothenburg Horse Show.

Planerna på Heden blev förstörda efter EM i ridsport.Foto: JONATHAN BERNTSSON

”En naturlig anställning”

Den 1 januari 2015 rekryterades Tomas Torgersen som anställd tävlingsledare på heltid vid Got Event. Enligt vd Lotta Nibell skedde det genom en så kallad direkttillsättning utan utannonsering.

– Jag blev ombedd att ta en anställning. Om jag ska vara helt ärlig skulle jag hellre drivit det i min egen låda. Men Got Event meddelade mig att om jag ville jobba vidare med det hundra procent så skulle jag vara anställd. Man sa att man hade en policy i staden som sa att man inte hade heltidskonsulter, säger Tomas Torgersen om anställningen.

Lotta Nibell beskriver rekryteringen som en ”naturlig anställning” med tanke på Tomas Torgersens erfarenhet sedan tidigare och uppdrag för Gothenburg Horse Show.

I dag är han fortfarande anställd i Got Event, nu som så kallad utvecklingsledare för Gothenburg Horse Show. 

Ridsport EM i Göteborg 2017

2012 Planerna för ett Ridsport EM väcks inom en sluten grupp i Göteborg. Tomas Torgersen gör en första förstudie – i dag försvunnen

2013 En ny förstudie görs av Tomas Torgersen. Den försiktiga prognosen är två miljoner vinst

2014 Politikerna tar ställning till en modifierad kalkyl grundad på förstudien – nu tror man EM ska bli ett ekonomiskt nollsummespel

2015 Tomas Torgersen anställs som tävlingsgeneral efter en tid som konsult

2016 En hemligstämplad rapport visar att prognosen inte håller. Ridsport EM väntas ge en brakförlust

2017 Ridsport EM genomförs. Det ekonomiska läget förvärras

2018 Stadsrevisionen i Göteborg och revisionsbyrån KPMG ger arrangörerna hård kritik för arbetet och planläggningen av EM. Förlusten räknas nu till drygt 60 miljoner kronor.

Källa: https://www.expressen.se/gt/sport/konsulten-blev-sjalv-em-boss-/

kommentarer