Kristdemokrater har ingen jobbpolitik för Europa

Den kristdemokratiska högerns ekonomiska politik har skapat ett Europa i massarbetslöshet.

kommentarer