Kritik mot regeringens straffhöjning för sexköp av barn

Regeringen vill höja straffet för dem som köper sex av barn. 

Men minimistraffet i förslaget är fängelse i två veckor – vilket allianspartierna och SD tycker är för mesigt. 

– Sexköp av barn ska givetvis aldrig accepteras och det måste tydligare märkas i straffen, säger justitieutskottets ordförande Tomas Tobé, M. 

Regeringen vill skräpa straffen för dem som köper sex av barn.  

TV4 har i dagarna rapporterat att nio av tio gärningsmän som döms för att ha köpt sex av barn slipper fängelse. Vanliga straff är i stället böter, villkorlig dom och skyddstillsyn. 

Regeringen föreslår nu att maxstraffet fördubblas – från fängelse i två år till fyra och att minimistraffet blir fängelse i två veckor. 

Tobé: ”Inte tillräckligt”

Allianspartierna och Sverigedemokraterna tycker dock att höjningen av minimistraffet är på tok för lågt. 

– Sexköp av barn ska givetvis aldrig accepteras och det måste tydligare märkas i straffen. Regeringen vill nu gå fram med förslag som innebär två veckor i fängelse och det är inte rimligt. Jag tycker att vi behöver ha en straffskala med ett minimistraff på sex månaders fängelse och ett maxstraff på fyra år. Det vore mer rimligt, säger Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson för M och ordförande i justitieutskottet.  

– Min förhoppning är att vi nu ska kunna samla en majoritet i riksdagen bakom detta, fortsätter han.  

Osäker inför valet 2018 – gör Valkompassen

Tomas Tobé säger att han vill att regeringen ändå lägger fram sitt förslag, eftersom ett nej nu skulle innebära att minimistraffet för sexköp av barn fortsatt är böter annars. 

– Men utöver det vill vi redan nu säga till regeringen att vi inte tycker att det här är tillräckligt, säger Tobé och förklarar att ett sådant tillkännagivande innebär att nästa regering direkt får dra i gång ett arbete för att skärpa minimistraffet ytterligare. 

”Öppen för en diskussion om höjning”

Justitieminister Morgan Johansson, S, öppnar även han för en höjning. 

Till TV4 säger Johansson: 

– Jag tar gärna in den diskussion som nu förs och ser om vi kan komma överens om en linje här. Man ska komma ihåg att det vi gör i grunden är att vi fördubblar maxstraffet, från två års till fyra års fängelse. Sedan handlar det om vad minimistraffet ska ligga på och jag är öppen för att kunna föra en diskussion om det för att kunna höja det. 

Den nya lagen är tänkt att träda i kraft redan 1 juli i år. 

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/kritik-mot-regeringens-straffhojning-for-sexkop-av-barn/

kommentarer