Kritiskt tänkande är livsviktigt

Vetenskapliga rön gör gällande att man håller sin hjärna i trim genom att styrketräna på gym. Det är bra, inte bara för musklerna utan också för diverse andra vitala organ. Det här måste man ju tro på för det har dom visat på TV!

Läs mer här: Kritiskt tänkande är livsviktigt

kommentarer