Lagförslag för att öka tillgängligheten på läkemedel

Regeringen arbetar vidare för att nå målen om en modern hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla på lika villkor. Regeringen lämnade i dag propositionen ”Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel” till riksdagen.Prop. 2013/14:93 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel Socialdepartementet, 6 mars 2014

kommentarer