Lägre vinst för Scandi Standard

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 28,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (42,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:47 kronor (0.71).

Läs mer här: Lägre vinst för Scandi Standard

kommentarer