Länsförsäkringars rättstvist med Cassandra Oil förhalas

By Realtid.se Länsförsäkringar Bergslagen är sedan i höstas i rättstvist med cleantechbolaget Cassandra Oil – som utvecklar teknik för att utvinna dieselolja ur avfall. Men nu skjuter försäkringsbolaget på sin tingsrättsyttran för att invänta en utredning från polis och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer här: Länsförsäkringars rättstvist med Cassandra Oil förhalas

kommentarer