”Lögnerna fäller Madsen för mord på Kim Wall”

Den rutinerade brottmålsadvokaten Lars Kruse är övertygad om att Madsen trott att han begått det perfekta brottet. Men domen blir för mord. 

Trots försvarsadvokatens långa slutplädering.

– Han kommer att fällas beroende på sina inledande lögner vilka har devalverat hans trovärdighet mycket, mycket kraftigt, säger Lars Kruse 

Vad anser du om försvarsadvokatens slutplädering?

– En klassisk slutplädering. Retoriskt skicklig och naturligtvis med tyngdpunkt på den centrala svaga punkten i åklagarens bevisföring, nämligen den lilla osäkerhet som föreligger beträffande dödsorsaken, säger Lars Kruse.

Har försvarsadvokaten lagt fram något som skulle kunna fria Madsen från mord?

– Det har hon däremot inte gjort, enligt min mening. Madsen kommer att fällas. Han kommer att fällas beroende på sina inledande lögner vilka har devalverat hans trovärdighet mycket, mycket kraftigt och lämnat honom med en ganska tung förklaringsbörda. Varför styckar du den person som avlider ombord på din ubåt när du är så nära land, så nära eventuellhjälp? Nej, det har hon inte lyckats förmedla.

Tror Madsen att han har begått det perfekta brottet?

– Jag är övertygad om att han trodde att han hade gjort det efter att ha styckat kroppen, lagt det i säckar och kastat säckarna på olika ställen i Kögebukten och sedan sänkt brottsplatsen, alltså ubåten, på 100 meter ned på Öresunds botten och därefter  blivit räddad. Då tror jag att han uppfattar att han begått det perfekta brottet, säger Lars Kruse.

Men vad gjorde att det inte blev ett perfekt brott?

– Den oerhört imponerande polisiära insatsen från dansk polis i samarbete med den danska marinen. Ett stycke polisarbete som jag nog aldrig sett maken till. I varje fall inte på nära håll. 

Och det polisarbetet ledde fram till bevisen som skakade Madsens trovärdighet i grunden?

– Ja, man har efter punkt efter punkt kunna beslå honom med lögner vad det gäller det centrala händelseförloppet. Då skapar man själv en förklaringsbörda, och den förklaringsbördan har han inte lyckats uppfylla. Sedan spelar det ingen roll att det råder en viss osäkerhet kring dödsorsaken. säger Lars Kruse.

Källa: https://www.expressen.se/kvallsposten/lognerna-faller-madsen-for-mord-pa-kim-wall/

kommentarer